• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5048109
  • Số người đang xem: 12
  • Trong ngày: 2615
  • Trong tuần: 2615
  • Trong tháng: 1215866
  • Trong năm: 4695886
Trang chủ

Khen thưởng, xử phạt

( 15:42 | 01/06/2017 )
Đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2017
( 14:44 | 12/01/2017 )
Tải về    
( 08:16 | 15/12/2016 )
QĐ tặng thưởng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2016 Tải về    
( 08:16 | 15/12/2016 )
QĐ tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Lao động tiên tiến năm 2016 Tải về    
( 08:15 | 15/12/2016 )
QĐ Tặng thưởng danh hiệu "chiến sĩ thi đua cơ sở " năm 2016 Tải về    
;?>