• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 98873
  • Số người đang xem: 37
  • Trong ngày: 1980
  • Trong tuần: 51712
  • Trong tháng: 98826
  • Trong năm: 98873
Trang chủ

Khen thưởng, xử phạt

( 08:33 | 26/09/2013 )
V.v tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ tthi đua cấp tỉnh" Download
( 08:31 | 26/09/2013 )
V.v tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2012 Download
( 08:29 | 26/09/2013 )
V.v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Download
( 08:28 | 26/09/2013 )
V.v công nhận bổ sung danh hiệu tập thể lao động tiên tiến 2012
( 08:27 | 26/09/2013 )
QĐ công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc tập thể lao động tiên tiến và lao động tiên tiến năm 2012
( 08:24 | 26/09/2013 )
V.v công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2012 Download
( 08:23 | 26/09/2013 )
V.v tặng thưởng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2012 Download
( 08:21 | 26/09/2013 )
  V.v tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân năm 2012 Download
( 08:19 | 26/09/2013 )
V.v tặng Cờ Thi đua của Bộ năm 2012 Download
( 07:54 | 26/09/2013 )
Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download
;?>