• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5207507
  • Số người đang xem: 31
  • Trong ngày: 2817
  • Trong tuần: 12247
  • Trong tháng: 1375264
  • Trong năm: 4855284
Trang chủ

Khen thưởng, xử phạt

( 10:41 | 21/02/2014 )
V.v tặng thưởng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2013
( 10:40 | 21/02/2014 )
V.v công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động suất sắc" "Tập thể Lao động tiến tiến" và "Lao động tiên tiế
( 10:39 | 21/02/2014 )
V.v công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2013
( 10:38 | 21/02/2014 )
QĐ tặng thưởng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2013
( 10:36 | 21/02/2014 )
QĐ công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tập thể lao động tiên tiến và lao động tiên tiến năm 2013<
( 11:01 | 11/02/2014 )
  V.v đăng kí thi đua khen thưởng năm 2014 Download    
( 08:37 | 03/01/2014 )
  V.v tặng thưởng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2013
( 08:36 | 03/01/2014 )
 
( 08:35 | 03/01/2014 )
  V.v công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2013
( 07:56 | 09/10/2013 )
Khen thưởng tổng kết ĐH TDTT tỉnh BG năm 2013 Download  
;?>