• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5207320
  • Số người đang xem: 14
  • Trong ngày: 2630
  • Trong tuần: 12060
  • Trong tháng: 1375077
  • Trong năm: 4855097
Trang chủ

Khen thưởng, xử phạt

( 07:54 | 26/09/2013 )
Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download
( 07:52 | 26/09/2013 )
VỀ VIỆC BAN HÀNH KỶ NIỆM CHƯƠNG VÀ QUY CHẾ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Download
( 07:49 | 26/09/2013 )
Quyết định số 284/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong lĩnh vực thể thao, văn hoá - nghệ thuật, giáo dục - đào tạo và thông tin - truyền thông.  
( 07:46 | 26/09/2013 )
  Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 Download
( 07:43 | 26/09/2013 )
  V.v Quy định bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng tổng kết năm 2013
( 09:02 | 24/06/2013 )
  Báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013      
( 07:28 | 20/03/2013 )
  Quyết định về việc tặng thưởng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2012 Download file        
( 07:26 | 20/03/2013 )
  Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" "Tập thể Lao động tiên tiến" và "Lao động tiên tiến" năm 2012 Download file      
( 07:23 | 20/03/2013 )
  Quyết định về vệc công nhận danh hiệu "chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2012 Download file
( 07:19 | 20/03/2013 )
  Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2013 Download file
;?>