• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5201066
  • Số người đang xem: 12
  • Trong ngày: 713
  • Trong tuần: 5806
  • Trong tháng: 1368823
  • Trong năm: 4848843
Trang chủ

Lịch công tác

( 13:52 | 29/01/2016 )
Chương trình công tác tháng 02/2016
( 09:25 | 04/01/2016 )
Chương trình công tác tháng 01/2016 Tải về    
( 14:03 | 01/12/2015 )
Chương trình công tác tháng 12 năm 2015
( 07:51 | 30/09/2015 )
Chương trình công tác tháng 10
( 07:24 | 27/08/2015 )
Chương trình công tác tháng 9 năm 2015 Tải về    
( 10:34 | 29/07/2015 )
Chương trình công tác tháng 8 năm 2015 Tải vể    
( 09:35 | 06/07/2015 )
  Lịch công tác tháng 7 Tại nội dung    
( 07:32 | 30/06/2015 )
  Chương trình công tác tháng 7 năm 2015 Download      
( 06:51 | 29/05/2015 )
Chương trình công tác tháng 6 năm 2015 Số: 480/CTR-SVHTTDL    
( 16:22 | 30/04/2015 )
Chương trình công tác tháng 5 năm 2015
;?>