• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4806867
  • Số người đang xem: 15
  • Trong ngày: 1120
  • Trong tuần: 1120
  • Trong tháng: 974624
  • Trong năm: 4454644
Trang chủ

Chỉ đạo điều hành

( 08:54 | 04/08/2015 )
Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lich Tải về    
( 10:34 | 29/07/2015 )
Chương trình công tác tháng 8 năm 2015 Tải vể    
( 07:38 | 22/07/2015 )
Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download    
( 09:35 | 06/07/2015 )
  Lịch công tác tháng 7 Tại nội dung    
( 07:32 | 30/06/2015 )
  Chương trình công tác tháng 7 năm 2015 Download      
( 06:51 | 29/05/2015 )
Chương trình công tác tháng 6 năm 2015 Số: 480/CTR-SVHTTDL    
( 14:40 | 19/05/2015 )
QĐ tặng thưởng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong tr&agra
( 14:34 | 19/05/2015 )
QĐ tặng thưởng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
( 16:22 | 30/04/2015 )
Chương trình công tác tháng 5 năm 2015
( 14:24 | 14/04/2015 )
Đăng ký thi đua năm 2015 Download    
;?>