• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3593130
  • Số người đang xem: 24
  • Trong ngày: 4248
  • Trong tuần: 4248
  • Trong tháng: 297614
  • Trong năm: 3240907
Trang chủ

Chỉ đạo điều hành

( 09:57 | 13/09/2012 )
  Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh   Download file
( 09:56 | 13/09/2012 )
  Về việc tặng Bằng khen của UBND tỉnh   Download file
( 09:54 | 13/09/2012 )
  V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh   Download file
( 09:53 | 13/09/2012 )
  V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh   Download file
( 09:45 | 13/09/2012 )
  Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh   Download file
( 09:43 | 13/09/2012 )
  Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Download file
( 09:42 | 13/09/2012 )
  Về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh   Download file
( 09:40 | 13/09/2012 )
  Về việc tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" năm 2011 Download file
( 09:07 | 13/09/2012 )
  Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ   Download file
( 09:05 | 13/09/2012 )
  Về việc tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2009   Download file
;?>