• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5407954
  • Số người đang xem: 13
  • Trong ngày: 1580
  • Trong tuần: 10110
  • Trong tháng: 1575711
  • Trong năm: 5055731
Trang chủ

Thông tin liên hệ cbcc có thẩm quyền

( 14:41 | 14/09/2012 )
  Địa chỉ: 74 Nguyễn Thị Lưu - Phường Ngô Quyền - Thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang ĐT: 00243.856.310 FAX: 02043.856.310 Email: so_vhttdl_vt@bacgiang.gov.vn    
( 08:12 | 09/07/2012 )
  SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG   Địa chỉ: 74 - Nguyễn Thị Lưu - Phường Ngô Quyền - Thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang ĐT:   02043.555752 FAX: 02043.856.310 Địa chỉ Email ban biên tập: vhttdlbacgiang@gmail.com  
( 08:07 | 09/07/2012 )
  SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC GIANG   Địa chỉ: 74 - Nguyễn Thị Lưu - Phường Ngô Quyền - Thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang ĐT: 0204. 3856.310  
;?>