• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4559965
  • Số người đang xem: 23
  • Trong ngày: 2458
  • Trong tuần: 35038
  • Trong tháng: 2120730
  • Trong năm: 4559965
Trang chủ

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

( 10:17 | 15/07/2016 )
V.v đẩy mạnh các hoạt động TDTT đối với người Cap tuổi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 Tải về    
( 10:16 | 15/07/2016 )
Về công tác TDTT giữa Hội LHPN tỉnh và Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 Tải về    
( 10:14 | 15/07/2016 )
Tờ trình đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020 Tải về    
( 10:12 | 15/07/2016 )
Báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn I Đề án "Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020" Tải về      
( 10:08 | 15/07/2016 )
QĐ thành lập tổ xây dựng dự thảo Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 trình BTV Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện nghị quyết của UBND tỉnh Tải về    
( 10:04 | 15/07/2016 )
Tờ trình phê duyệt Đề án Phát triển Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 Tải về    
( 10:03 | 15/07/2016 )
báo cáo sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I (2011-2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016-2020) Tải về  
( 10:01 | 15/07/2016 )
  Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2012-2015; Định hướng hoạt động giai đoạn 2016-2020 Tải về  
( 10:00 | 15/07/2016 )
Tờ trình phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 Tải về    
( 09:58 | 15/07/2016 )
Thực hiện các hoạt động năm 2015 thuộc "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020" Tải về    
;?>