• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1433903
  • Số người đang xem: 28
  • Trong ngày: 614
  • Trong tuần: 8812
  • Trong tháng: 1081680
  • Trong năm: 1081680
Trang chủ

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

( 15:29 | 07/02/2013 )
Đề án Tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012- 2020 Download file  
( 15:14 | 07/02/2013 )
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 Download file
( 13:54 | 01/02/2013 )
Chương trình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2012- 2015, định hướng đến năm 2020; Dowload file
( 09:21 | 05/12/2012 )
QĐ Ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 Download quyết định 411
( 14:21 | 14/09/2012 )
  Phê duyệt Quy hoạch địa điểm kinh doanh Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030   Download file
( 08:21 | 13/09/2012 )
  V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Downloadfile
( 15:05 | 11/07/2012 )
V/v phê duyệt Quy hoạch hệ thống tượng đài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Download
( 14:39 | 11/07/2012 )
V/v phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  Download
( 09:04 | 11/07/2012 )
V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Download file  
;?>