• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4530470
  • Số người đang xem: 22
  • Trong ngày: 335
  • Trong tuần: 16667
  • Trong tháng: 698227
  • Trong năm: 4178247
Trang chủ

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

( 14:21 | 14/09/2012 )
  Phê duyệt Quy hoạch địa điểm kinh doanh Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030   Download file
( 08:21 | 13/09/2012 )
  V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Downloadfile
( 15:05 | 11/07/2012 )
V/v phê duyệt Quy hoạch hệ thống tượng đài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Download
( 14:39 | 11/07/2012 )
V/v phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  Download
( 09:04 | 11/07/2012 )
V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Download file  
;?>