• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1060491
  • Số người đang xem: 42
  • Trong ngày: 201
  • Trong tuần: 38768
  • Trong tháng: 1060444
  • Trong năm: 1060491
Trang chủ

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

( 08:09 | 21/02/2014 )
  Đề án "Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2020" Download  
( 09:46 | 24/09/2013 )
Đào tạo nguồn nhân lực du lịch tỉnh BG giai đoạn 2013-2016
( 09:41 | 24/09/2013 )
Phê duyệt đề án tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2020 Download    
( 08:47 | 24/09/2013 )
Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng bảo tồn tổng thể hệ thống di tích và danh thắng Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang Download  
( 08:45 | 24/09/2013 )
  Phê duyệt Quy hoạch địa điểm kinh doanh Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030   Download
( 13:52 | 05/03/2013 )
 Hướng dẫn Triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống tượng đài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Download file
( 15:29 | 07/02/2013 )
Đề án Tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012- 2020 Download file  
( 15:14 | 07/02/2013 )
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 Download file
( 13:54 | 01/02/2013 )
Chương trình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2012- 2015, định hướng đến năm 2020; Dowload file
( 09:21 | 05/12/2012 )
QĐ Ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 Download quyết định 411
;?>