• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1433914
  • Số người đang xem: 22
  • Trong ngày: 625
  • Trong tuần: 8823
  • Trong tháng: 1081691
  • Trong năm: 1081691
Trang chủ

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

( 09:39 | 14/04/2017 )
V.v  phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
( 08:46 | 06/10/2016 )
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử quốc gia đặc biệt những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1) Tải về
( 16:17 | 20/08/2016 )
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 Tải về    
( 10:24 | 15/07/2016 )
Hội thảo "Xây dựng mô hình quản lý phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020" Tải về    
( 10:23 | 15/07/2016 )
  V/v xây dựng Đề án "Bảo tồn và phát huy di sản Quan họ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030" Tải về    
( 10:20 | 15/07/2016 )
V.v đề nghị thành lập Ba Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020 Tải về    
( 10:18 | 15/07/2016 )
KH Thực hiện hoạt động năm 2016 thuộc "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Tải về    
( 10:17 | 15/07/2016 )
V.v đẩy mạnh các hoạt động TDTT đối với người Cap tuổi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 Tải về    
( 10:16 | 15/07/2016 )
Về công tác TDTT giữa Hội LHPN tỉnh và Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 Tải về    
( 10:14 | 15/07/2016 )
Tờ trình đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020 Tải về    
;?>