• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2336922
  • Số người đang xem: 20
  • Trong ngày: 2347
  • Trong tuần: 42487
  • Trong tháng: 352780
  • Trong năm: 1984699
Trang chủ

Tiểu sử lãnh đạo

( 19:33 | 18/04/2009 )
1. Giám đốc:  Trần Minh Hà    - Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về toàn bộ hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.   - Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức - pháp chế, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, quy hoạch, kế hoạch và nghiên cứu khoa học; chiến lược phát triển của ngành...
;?>