• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 835498
  • Số người đang xem: 38
  • Trong ngày: 5429
  • Trong tuần: 16690
  • Trong tháng: 835451
  • Trong năm: 835498
Trang chủ

Giới thiệu

( 09:51 | 22/06/2012 )
.
( 19:33 | 18/04/2009 )
1. Giám đốc:  Trần Minh Hà   Phụ trách chung: chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về toàn bộ hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang. Phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng và kỷ luật, đào tạo; quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển ngành; kế hoạch - tài chính, đầu tư xây dựng cơ...
( 18:34 | 18/04/2009 )
  Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Điều 1. Vị trí và chức năng
;?>