• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5221215
  • Số người đang xem: 6
  • Trong ngày: 2042
  • Trong tuần: 25955
  • Trong tháng: 1388972
  • Trong năm: 4868992
Trang chủ

Giới thiệu

( 09:51 | 22/06/2012 )
.
( 19:33 | 18/04/2009 )
1. Giám đốc:  Trần Minh Hà    - Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về toàn bộ hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.   - Trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức - pháp chế, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, quy hoạch, kế hoạch và nghiên cứu khoa học; chiến lược phát triển của ngành...
( 18:34 | 18/04/2009 )
  Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang Điều 1. Vị trí và chức năng
;?>