• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 954385
  • Số người đang xem: 30
  • Trong ngày: 2065
  • Trong tuần: 47890
  • Trong tháng: 602162
  • Trong năm: 602162
Trang chủ

Công tác gia đình

( 16:18 | 13/11/2015 )
  Bạo lực gia đình là vấn nạn của xã hội, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em. Ở tỉnh Bắc Giang, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền đã dành nhiều sự quan tâm tới công tác phòng, chống bạo lực gia đình; ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Bộ luật Dân sự,.. và đặc...
( 16:11 | 13/11/2015 )
    Trong đời sống tinh thần của người Việt thì cưới là một chuyện hệ trọng trong cuộc đời của mỗi con người . Dân gian có câu: “Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà Trong ba việc ấy thật là khó thay” Cưới là một phong tục, là một nghi lễ mang đậm nét văn hóa của dân tộc. Nói đến phong tục là bao hàm mọi mặt của đời sống xã hội và có những phong tục trở thành luật tục, ăn sâu, b...
( 14:47 | 26/06/2015 )
  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo...
( 14:45 | 26/06/2015 )
  Khi cuộc sống hiện đại ngày càng đầy đủ, chất lượng bữa ăn trong mỗi gia đình được nâng cao, thì không khí sum họp, đầm ấm lại có phần giảm đi. Mọi người lúc nào cũng vội vã, bận rộn và ai cũng có thời khóa biểu riêng của người ấy, việc ăn uống bên ngoài, tiệc tùng với bạn bè, đối tác là chuyện thường xuyên khiến cho cơ hội sum họp đầy đủ, ăn uống cùng nhau trong các gia đ...
( 15:57 | 15/06/2015 )
  Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) ban hành Chỉ thị số 49- CT/TW ngày21/02/2005 về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 68- KH/TU ngày 26/4/2005 về việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 49- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) trong toàn Đảng bộ; UBND tỉnh ban hànhKế hoạch số...
( 10:38 | 13/04/2015 )
  Trong những năm qua, việc triển khai quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện, đã làm chuyển biến cơ bản về nhận thức trong thực hành tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân...
( 15:06 | 18/03/2015 )
  Tháng 6 năm 2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc; 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng  cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống,   xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.
( 15:10 | 13/02/2015 )
  Năm 2014 là năm thứ tư thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII; nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình tiếp tục phát huy trong đời sống xã hội. Hoạt động của BCĐ công tác gia đình các cấp khá tích cực, hiệu quả,đồng bộ, nhiều nội dung tuyên truyền, giáo dục và phòng chống bạo lực gia đình được...
( 08:25 | 12/11/2014 )
  Công ước về xoá bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW) được Đại Hội đồng Liên hợp quốc phê chuẩn ngày 18/12/1979 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3/9/1981 sau khi quốc gia thứ 20 thông qua. Đây là điều ước quốc tế quan trọng nhất và toàn diện nhất về quyền bình đẳng của phụ nữ. Việt Nam tham gia phê chuẩn ngày 18/12/1982. Công ước đã đưa ra một định nghĩa đầy đủ về khá...
( 08:22 | 12/11/2014 )
Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, công tác gia đình của huyện Yên Thế đã có nhiều đổi mới, từng bước đi vào chiều sâu. Công tác tuyên truyền phù hợp nên các kiến thức về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc đã được các gia đình tiếp cận, vận dụng hiệu quả; các mô hình hỗ trợ xây dựng gia đ...
;?>