• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5047464
  • Số người đang xem: 25
  • Trong ngày: 1970
  • Trong tuần: 1970
  • Trong tháng: 1215221
  • Trong năm: 4695241
Trang chủ

Công tác gia đình

( 00:30 | 04/07/2011 )
Nguyễn Đắc Hồng Hiện nay công tác gia đình ngày càng được Đảng, Nhà nước ta và toàn xã hội quan tâm sâu sắc. Trên cơ sở Chỉ thị số 55/BCT của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng ở cơ sở với công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em. Cách đây 10 năm, ngày 04/5/2001 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28/6/2001 là Ngày Gia đình Việt Nam. Từ đó đến nay, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 đã được tổ chức thống nhất trong cả nước, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của toàn xã hội...
( 00:28 | 04/07/2011 )
Hà Yến Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Ngày nay với sự phát triển của xã hội sự bền vững của gia đình phần nào bị lung lay và để hạn chế những ảnh hưởng xấu đến các giá trị bền vững của gia đình ngoài sự nỗ lực của các cấp, các ngành thì điều cần nhất vẫn là sự tham gia tích cực của mỗi cá nhân. Tuy sống ở nông thôn nhưng anh Nguyễn Huy Tưởng ở thôn Liên Sơn xã Lão Hộ huyện Yên Dũng luôn...
( 19:01 | 30/05/2011 )
Công Bình Ngày 27/4/2011 UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống ma tuý giai đoạn 2006 - 2010, triển khai kế hoạch phòng chống ma tuý giai đoạn 2011 - 2015. Qua 5 năm triển khai, thực hiện, công tác phòng chống ma tuý trên địa bàn tỉnh đã thu được nhiều kết quả tích cực, đẩy lùi các tệ nạn và tội phạm ma tuý, góp phần giữ vững trật tự xã hội, bảo dảm an ninh phát triển. Trong những năm qua, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có tích cực triển khai công tác tuyên truyền công tác phòng chống ma tuý, đã được...
( 02:39 | 29/04/2011 )
Công Bình Ngày 21/2/2005, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) đã ban hành Chỉ thị số 49/CT-TW về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành chương trình hành động số 74-CTr/TU chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân tổ chức thực hiện Chỉ thị nói trên. UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 2677/KH-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2006 về thực hiện chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam (gia đình tỉnh Bắc Giang) giai đoạn 2006-2010. Sau 5 năm thực hiện, được sự quan tâm lãnh...
( 19:01 | 03/04/2011 )
Thành Trung Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Giang đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về thực hiện nếp sống văn minh. Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH đã ban hành Hướng dẫn số 989/HD-BCĐ ngày 25 tháng 5 năm 2006 quy định chi tiết, cụ thể về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Căn cứ quy định này, các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị trong địa bàn tỉnh đã đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh vào quy chế của cơ quan, trong đó quy...
( 20:02 | 01/03/2011 )
Thu Hương Thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW và Quyết định 308/QĐ-TTg về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, huyện Việt Yên đã chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong việc tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội, nhằm xoá bỏ những hủ tục lạc hậu. Ngay từ đầu năm 2010, Phòng Văn hóa & Thông tin và Đài truyền thanh của huyện đã có kế hoạch tuyên...
( 20:00 | 01/03/2011 )
Trọng Bình Bạo lực gia đình (BLGĐ) vẫn là một vấn đề nhức nhối trong xã hội, ví nó như một tảng băng quả không sai. Người ta chỉ có thể nhìn thấy phần nổi của tảng băng này, khi nó gây nên hậu quả đau lòng không thể che dấu nổi, còn phần chìm thật không dễ nhận ra bởi hầu hết nạn nhân không muốn “vạch áo cho người xem lưng”. Tổ chức đoàn thể, chính quyền cơ sở ở nhiều nơi vẫn còn thờ ơ, coi đó là chuyện riêng của mỗi gia đình. Vậy, đâu là giải pháp hữu hiệu để phòng chống BLGĐ ở Bắc Giang? Xin nêu một vài vụ việc xuất phát từ bạo lực gia...
( 19:59 | 01/03/2011 )
Thành Trung Là một xã miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Yên Thế, Đồng Vương có diện tích tự nhiên là 2385 ha, với 4861 khẩu, gồm 7 dân tộc chính: Kinh, Tày, Nùng, Cao Lan, Dao, Mường, Hoa. Xã giáp với huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn, 3/4 diện tích đất đai là đồi rừng, sản xuất nông nghiệp chủ yếu  phụ thuộc vào thiên nhiên, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Số hộ nghèo trong xã chiếm tỉ lệ cao (trên 30% theo chuẩn nghèo mới năm 2010). Trình độ dân trí và đời sống của nhân dân còn thấp. Trong những năm trước đây, nhiều tập tục lạc...
( 00:20 | 24/01/2011 )
Thành Trung Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2010 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức vào ngày 10/ 01/2011. Huyện Yên Dũng đã vinh dự có thôn Phấn Lôi, đại diện cho các làng văn hóa tiêu biểu của huyện đã nhiều năm liền có thành tích trong việc thực hiện phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Thôn Phấn Lôi hiện có 205 hộ, 756 khẩu, với diện tích là 217,02ha. Trong đó, diện tích canh tác là 74 ha, sản xuất nông nghiệp là chính (99% hộ gia đình thuần...
( 20:10 | 28/12/2010 )
 Nguyễn Thu Hương        Năm 2010 là năm thứ 9 thực hiện Đề án “Xây dựng huyện điểm văn hoá”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của huyện Lục Ngạn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, nên phong trào “TDĐKXDĐSVH” của huyện có nhiều tiến bộ. Xác định việc xây dựng gia đình văn hoá là phong trào trọng tâm, nên BCĐ huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, tiêu chuẩn và tổ chức tốt việc đăng...
;?>