• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5204888
  • Số người đang xem: 18
  • Trong ngày: 198
  • Trong tuần: 9628
  • Trong tháng: 1372645
  • Trong năm: 4852665
Trang chủ

Công tác gia đình

( 11:15 | 24/07/2009 )
Trong ngày Hội văn hoá gia đình các dân tộc Việt Nam tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25/ 6 đến 29/6/2009 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức, có một gia đình tiêu biểu đại diện cho các gia đình của tỉnh Bắc Giang về tham dự, đó là gia đình chị Đào Thị Vi ở thôn Tự xã Bích Sơn huyện Việt Yên. Gia đình chị đã được xét chọn từ 14 gia đình văn hoá tiêu biểu của toàn tỉnh trong Hội nghị biểu dương gia đình văn hoá tiêu biểu toàn quốc năm 2007.
( 11:39 | 01/06/2009 )
Thực hiện kế hoạch số 275/KH-SVHTTDL ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch v/v Triển khai Mô hình điểm thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình, đầu tháng 8/2008 huyện Yên Dũng đã chỉ đạo thành lập Mô hình điểm CLB phòng, chống bạo lực gia đình ở xã Tư Mại. Đây là một trong những huyện có kế hoạch triển khai sớm việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới, thông qua hoạt động của các CLB phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình phát triển bền vững.
( 17:01 | 26/05/2009 )
Thực hiện kế hoạch số 275/KH-SVHTTDL ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch v/v Triển khai Mô hình điểm thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình, đầu tháng 8/2008 huyện Yên Dũng đã chỉ đạo thành lập Mô hình điểm CLB phòng, chống bạo lực gia đình ở xã Tư Mại. Đây là một trong những huyện có kế hoạch triển khai sớm việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới, thông qua hoạt động của các CLB phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình phát triển bền vững.
( 23:27 | 27/04/2009 )
                                                            Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII kỳ họp thứ hai thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2008; ngày 30/5/2008 Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:  
( 23:23 | 27/04/2009 )
     Luật Phòng chống bạo lực gia đình được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII kỳ họp thứ hai thông qua ngày 21/11/2007. Thực hiện chỉ thị số 16/CP-TT ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình, UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch triển khai như sau:
;?>