• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4791989
  • Số người đang xem: 39
  • Trong ngày: 6504
  • Trong tuần: 32825
  • Trong tháng: 959746
  • Trong năm: 4439766
Trang chủ

Hoạt động thể thao

( 20:15 | 31/08/2010 )
Huyện Lục Ngạn tổng kết Chỉ thị 17-CT/TW            Gắn với  “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phấn đấu xây dựng “huyện điểm văn hoá”, Lục Ngạn xác định để phát triển phong trào TDTT, các hoạt động thể thao phải hướng về cơ sở, nhằm nâng cao sức khoẻ và đời sống văn hoá, tinh thần trong nhân dân. Từ định hướng đó, phòng Văn hoá- Thông tin huyện chỉ đạo các xã xây dựng Kế hoạch phát triển TDTT gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương với 4 mục tiêu cụ thể : quy hoạch dành đất và đầu tư xây dựng  các...
;?>