• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5392214
  • Số người đang xem: 13
  • Trong ngày: 3568
  • Trong tuần: 31026
  • Trong tháng: 1559971
  • Trong năm: 5039991
Trang chủ

Chế độ chính sách

( 09:34 | 26/12/2016 )
QĐ quy định chế độ đặc thù đối với  Đội tuyên truyền lưu động và thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Tải về  
( 13:38 | 07/07/2015 )
  Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn Tải về    
( 13:34 | 07/07/2015 )
  Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác Tải về        
( 13:33 | 07/07/2015 )
Quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Tải về        
( 08:39 | 24/09/2013 )
  Quy định chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download file
( 13:52 | 02/10/2012 )
Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng cho học sinh năng khiếu thể thao; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Download file
( 13:50 | 02/10/2012 )
Quyết định số 153/2012/QĐ-UBND ngày 08/06/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chế độ và trang thiết bị đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Bắc Giang. Download file
( 08:18 | 13/09/2012 )
  Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Downloadfile
( 08:16 | 13/09/2012 )
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình Download file
( 08:15 | 13/09/2012 )
  Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa Downloadfile
;?>