• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5221789
  • Số người đang xem: 59
  • Trong ngày: 2616
  • Trong tuần: 26529
  • Trong tháng: 1389546
  • Trong năm: 4869566
Trang chủ

Tuyên truyền pháp luật

( 08:24 | 21/09/2015 )
  Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động làm hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại các khu, điểm du lịch, đồng thời mở rộng giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ.
( 09:46 | 25/08/2015 )
  Thông tư số 20/2014/TT-BVHTTDL quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện được Bộ VHTTDL ban hành ngày 09/12/2014.
( 07:38 | 27/07/2015 )
  Thực hiện Kế hoạch số 72/KH –SVHTTDL ngày 10/6/2015 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thi các Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bắc Giang năm 2015, ngày 24/7/2015, Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố Bắc Giang tổ chức “Hội thi các Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình thành phố Bắc Giang năm 2015”.
( 13:38 | 07/07/2015 )
  Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn Tải về    
( 13:34 | 07/07/2015 )
  Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác Tải về        
( 13:33 | 07/07/2015 )
Quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Tải về        
( 11:14 | 29/06/2015 )
  Thông tư số 20/2014/TT-BVHTTDL quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện được Bộ VHTTDL ban hành ngày 09/12/2014.
( 10:06 | 29/06/2015 )
  Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ VHTTDL về ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao được áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia vào các hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao.
( 10:04 | 29/06/2015 )
  Ngày 10/12, Bộ VHTTDL đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo.
( 10:02 | 29/06/2015 )
  Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 17/2014/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.
;?>