• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5221159
  • Số người đang xem: 10
  • Trong ngày: 1986
  • Trong tuần: 25899
  • Trong tháng: 1388916
  • Trong năm: 4868936
Trang chủ

Tuyên truyền pháp luật

( 08:16 | 13/09/2012 )
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình Download file
( 08:15 | 13/09/2012 )
  Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa Downloadfile
( 08:12 | 13/09/2012 )
  Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Downloadfile
( 08:10 | 13/09/2012 )
  Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thể dục - Thể thao Download file
( 08:07 | 13/09/2012 )
  Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội  tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã. Download file
( 08:05 | 13/09/2012 )
  Quy định một số chế độ và trang thiết bị với VĐV, HLV thể thao tỉnh Bắc Giang Download file
( 16:34 | 12/09/2012 )
  Ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download file
( 16:30 | 12/09/2012 )
  Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang Dowload File
( 16:28 | 12/09/2012 )
  Quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập tỉnh Bắc Giang từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015 Download File
;?>