• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5410132
  • Số người đang xem: 33
  • Trong ngày: 3758
  • Trong tuần: 12288
  • Trong tháng: 1577889
  • Trong năm: 5057909
Trang chủ

Danh nhân

( 11:07 | 10/03/2017 )
          Giáp Hải là con Giáp Hà người xã Dĩnh Kế (huyện) Phượng Sơn theo bia mộ Giáp Hà tìm thấy năm 1998 tại thôn Cốc, xã Dĩnh Trì, nay Dĩnh Kế và Dĩnh Trì đều thuộc thành phố Bắc Giang, sinh năm 1517 theo kết quả khảo cứu của Lâm Giang trong công trình “Trạng nguyên Giáp Hải”, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2009. Năm ông 10 tuổi đ...
( 16:13 | 26/06/2015 )
  Lịch sử khoa cử Hán học nước nhà được chính thức đánh dấu vào năm 1075, khi vua Lý Nhân tông mở khoa thi Minh kinh bác học và Nho học tam trường để kén chọn người hiền tài vào bộ máy hành chính nhà nước. Trải 845 năm đến khoa thi Kỷ mùi, niên hiệu Khải Định thứ 4 (1919) nhà Nguyễn thì cáo chung. Xuyên suốt chiều dài lịch sử khoa cử Hán học, các triều đại phong...
( 09:12 | 25/01/2014 )
  Bắc Giang nằm ở vùng chuyển tiếp giữa châu thổ sông Hồng với miền thượng du phía đông bắc Bắc Bộ. Một vùng đất đa dạng về văn hóa do có sự ảnh hưởng của sự giao thoa văn hóa của các dân tộc/tộc người, nhất là nền văn hóa Kinh - Nùng/Tày từ hàng nghìn năm lịch sử. Ba con sông lớn (sông Lục Nam, sông Cầu, sông Thương) là chi lưu của sông Thái Bình r...
( 09:04 | 25/01/2014 )
  Khác với Khoa cử, lịch sử Võ cử Việt Nam chỉ kéo dài khiêm tốn trong vòng 69 năm dưới triều Lê Trung hưng,  với 19 khoa, cả nước tuyển chọn được 199 Tạo sĩ, trong đó có 05 Tạo sĩ (tức Tiến sĩ võ) là người thuộc đất Bắc Giang ngày nay. Sau khi thi đỗ, đa số họ đã trở thành những võ quan, võ tướng đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
( 10:57 | 04/02/2013 )
  Nằm trong vùng văn hoá Kinh Bắc xưa, Bắc Giang là nơi sản sinh ra nhiều danh tài khoa bảng, có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ phong kiến, mang lại niềm tự hào cho đất nước, quê hương. Tổng hợp các nguồn tư liệu chính sử thì Bắc Giang có tổng số 58 vị tiến sĩ, trong đó có 5 vị tuổi Tỵ.
( 19:01 | 16/01/2012 )
Ông là vị vua anh hùng có công lãnh đạo cả dân tộc Đại Việt chống giặc Mông - Nguyên sang xâm lược nước ta lần thứ nhất (đầu năm 1258). Chính ông đã đích thân chỉ huy quân dân Đại Việt đánh nhiều trận lớn và có mặt ở mọi nơi nguy hiểm khiến cho quân sĩ đều nức lòng chiến đấu. Khi giặc Nguyên - Mông thất bại thảm hại phải rút chạy tháo thân về Vân Nam. Trần Th...
( 18:05 | 20/12/2011 )
Nói đến sự kiện khởi nghĩa giành chính quyền ở Bắc Giang tháng 8 năm 1945 lịch sử, chúng ta không thể không nhắc đến người chiến sỹ cộng sản Ninh Văn Phan. Tên tuổi của ông gắn liền với từng bước phát triển của phong trào cách mạng tỉnh Bắc Giang lúc bấy giờ. Ông từng là nỗi khiếp sợ của kẻ thù, nhiều phen chúng tìm cách đưa ông vào vòng tù tội hòng làm nhụt ý chí của ông. Song chính kẻ thù cũng không thể phủ nhận rằng chúng rất kính nể một con người có bản lĩnh và khí phách như ông.
( 17:46 | 20/12/2011 )
Thân Cảnh Vân sinh năm Qúy Mùi (1463) ở làng Yên Ninh (tên Nôm là làng Nếnh), xưa thuộc huyện Yên Dũng, trấn Kinh Bắc, nay thuộc thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông là con của tiến sĩ Thân Nhân Tín, cháu đích tôn Phó nguyên súy Hội tao đàn nhị thập bát tú Thân Nhân Trung.
( 18:33 | 09/10/2011 )
Về đề tài “Vũ Thành là Thân Cảnh Phúc” ở Bắc Giang Nguyễn Đình Bưu Trong 10 năm qua (2001 - 2010) ở tỉnh Bắc Giang nổi lên đề tài "Vũ Thành là Thân Cảnh Phúc". Đây là một đề tài hấp dẫn vì nếu chứng minh một cách khoa học, có sức thuyết phục thì cải chính được sự tồn tại lâu nay cho rằng Vũ Thành là vị tướng đánh giặc Nguyên Mông thời Trần. Và tất nhiên một khi Vũ Thành chính là Thân Cảnh Phúc thì có thể đổi tên Vũ Thành thành Thân Cảnh Phúc, vị tướng đánh giặc Tống thời Lý. Đề tài lại có ý nghĩa hệ trọng vì liên quan đến vị thành hoàng của...
( 02:53 | 24/08/2011 )
Giáp Hải, tự Tiềm Phu, hiệu Tiết Trai, sau đổi tên là Giáp Trừng, sinh vào năm Đinh Sửu, niên hiệu Quang Thiệu thứ 2 (1517) đời nhà Lê, mất năm Bính Tuất, niên hiệu Đoan Thái nguyên niên (1586) đời Mạc Mậu Hợp, người xã Dĩnh Kế, huyện Phượng Nhãn (nay thuộc thành phố Bắc Giang).
;?>