• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5410781
  • Số người đang xem: 10
  • Trong ngày: 204
  • Trong tuần: 12937
  • Trong tháng: 1578538
  • Trong năm: 5058558
Trang chủ
Đề tài Mã đề tài Đơn vị chủ trì Cấp quản lý Kết quả
Nghiên cứu tiềm năng, đề xuất phương án xây dựng mô hình quản lý phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa, sinh thái và phát triển kinh tế bền vững tỉnh Bắc Giang” DT2016_001 Sở VHTTDL Cấp tỉnh Đang thực hiện
Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, đào tạo, sử dụng VĐV thể thao thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang. DT2017_001 Sở VHTTDL Cơ sở Đang thực hiện
Nghiên cứu, ứng dụng tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện của vận động viên cờ vua giai đoạn chuyên môn hóa ban đầu Trường Năng khiếu Thể thao Bắc Giang DT0009 Phòng Tổ chức cán bộ Cơ sở Đã hoàn thành
Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc tỉnh Bắc Giang DT008-SVHTTDL Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Cấp tỉnh Đã hoàn thành
Điều tra, nghiên cứu bảo tồn di vật, cổ vật, bảo vật trên các di tích lịch sử văn hoá tỉnh Bắc Giang DT007-SVTTDL Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Cấp tỉnh Đã hoàn thành
Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng thư viện điện tử tỉnh Bắc Giang DT006-SVTTDL Thư viện tỉnh Cấp tỉnh Đã hoàn thành
Điều tra nghiên cứu trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội thời Lý- Trần qua di chỉ Cầu Từ và các di tích liên quan ở tỉnh Bắc Giang DT005-SVTTDL Phòng Nghiệp vụ Văn hóa Cơ sở Đã hoàn thành
Nghiên cứu văn hoá cổng làng cổ tỉnh Bắc Giang. DT004-SVTTDL Bảo tàng tỉnh Cơ sở Đã hoàn thành
Nghiên cứu giá trị văn hoá gia đình truyền thống để phục vụ công tác xây dựng nếp sống văn hoá gia đình trong thời kỳ mới DT003-SVHTTDL Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình Cơ sở Đã hoàn thành
Điều tra, nghiên cứu bảo tồn giá trị cây cổ thụ, đại thụ trên địa bàn tỉnh DT002-SVHTTDL Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Giang Cơ sở Đã hoàn thành
;?>