• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5407819
  • Số người đang xem: 11
  • Trong ngày: 1445
  • Trong tuần: 9975
  • Trong tháng: 1575576
  • Trong năm: 5055596
Trang chủ

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Tên dự án Mô tả Tình trạng dự án
Tu bổ, tôn tạo đình Phương Lạn

 

Mục tiêu: Tu bổ Đại đình, hậu cung, xây tả vu, hữ vu, tôn tạo cảnh quan tổng thể.

Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa

 

Hoàn thành
Tu bổ, tôn tạo đình Phù Lão

 

Mục tiêu: Tu bổ các chi tiết, cấu kiện hư hỏng, bảo tồn các giá trị kiến trúc, văn hóa lịch sử của đình, tôn tạo cảnh quan tổng thể di tích.

Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia về văn h...

Hoàn thành
Cải tạo Nâng cấp và nội thất Nhà Bảo Tàng tỉnh Bắc Giang

 

Mục tiêu: Sửa chữa nâng cấp và hệ thống hóa công tác trưng bày thwo các chuyên đề.

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Hoàn thành
Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử đình Cao Thượng

 

Mục tiêu: Chống xuống cấp, tôn tạo đình, bảo tồn đình, bảo tồn các giá trị văn hóa, kiến trúc, lịch sử gắn liến với ngôi đình.

Nguồn vốn đầu tư: Vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ.

Hoàn thành
Đường và hạ tầng ngoài chùa Bổ Đà

 

Mục tiêu: Xây dựng đường dẫn vào Chùa, xây dựng hạ tầng phụ trợ khác

Bãi đỗ xe, khu tổ chức sự kiện, Nhà quản lý và tôn tạo cảnh quan tổng thể.

Nguồn vốn dự kiến: Vốn hạ tầng du lịch thuộc ng...

Hoàn thành
Số: 1740/QĐ-UBND

 

Về việc phê duyệt Dự án đầu tir xây dựng công trình: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị dí tích lịch sử Quốc gia đặc biệt những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1...

Hoàn thành
Tu bổ, tôn tạo chùa: Thổ Hà

 

Dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Nguồn vốn dự kiến từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

 

Hoàn thành
Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Quang Phúc

 

Dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Nguồn vốn dự kiến từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

 

Hoàn thành
Số: 21/KH-SVHTTDL

 

Mục đích: Nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch để đáp ứng được Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 16/6/2011 và Thông tư 24//TT-BTTTT ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Bộ Thông...

Hoàn thành
Số: 24/KH-SVHTTDL

 

Mục đích: - Triển khai phần mềm Quản lý Văn bản và Hồ sơ công việc của Sở.

                  - Triển khải phần mềm 1 cửa điện tử của Sở.

Hoàn thành
;?>