• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4339729
  • Số người đang xem: 13
  • Trong ngày: 6253
  • Trong tuần: 36437
  • Trong tháng: 507486
  • Trong năm: 3987506
Trang chủ

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Tên dự án Mô tả Tình trạng dự án
Quyết định 1574/QĐ-UBND

V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: đường và hạ tầng bên ngoài chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Hoàn thành
Xây dựng các điểm chùa tại khu vực Đồng Thông xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động

V.v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng các Điểm chùa tại khu vực Đồng Thông xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động

Hoàn thành
Số: 28/KH-SVHTTDL Hoàn thành
Mua sắm thiết bị cấp cho nhà văn hóa(Trung tâm văn hóa huyện, xã thôn) và Đội thông tin lưu động huyện năm 2015

- Nguồn vốn: CTMTQG văn hóa 2015 và Ngân sách tỉnh năm 2015.

 

Hoàn thành
V.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: mua săm trang thiết bị hỗ trợ cho cơ sở vui chơi giải trí trẻ em công lập khu vực miền núi năm 2016
Hoàn thành
V.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm trang thiết bị hỗ trợ hoạt động văn hóa cho nhà văn hóa cấp xã, thôn, bản năm 2016
Hoàn thành
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị dí tích lịch sử Quốc gia đặc biệt những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1).

Thời gian thực hiện dự án: 2017-2021.

Hoàn thành
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Cải tạo sân vận động (gồm cả mua sắm, lắp đặt 201 ghế ngồi)

Thời gian thực hiện họp đồng: 140 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Hoàn thành
V.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua 01 xe ô tô chuyên dùng 29 chỗ ngồi của Sở VHTTDL

...

Hoàn thành
V.v phê duyệt danh mục, số lượng thiết bị mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị văn hóa thể thao hỗ trợ văn hóa cấp xã, thôn năm 2017

V.v  phê duyệt danh mục, số lượng thiết bị mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị văn hóa thể thao hỗ trợ văn hóa cấp xã, thôn năm 2017

Hoàn thành
;?>