• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1547595
  • Số người đang xem: 37
  • Trong ngày: 1520
  • Trong tuần: 5122
  • Trong tháng: 1195372
  • Trong năm: 1195372
Trang chủ

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Tên dự án Mô tả Tình trạng dự án
V.v phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán lập Quy hoạch khảo cổ học tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

...

Đang triển khai  
V.v phê duyệt danh mục, số lượng thiết bị mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị văn hóa thể thao hỗ trợ văn hóa cấp xã, thôn năm 2017

V.v  phê duyệt danh mục, số lượng thiết bị mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị văn hóa thể thao hỗ trợ văn hóa cấp xã, thôn năm 2017

Đang triển khai  
V.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua 01 xe ô tô chuyên dùng 29 chỗ ngồi của Sở VHTTDL

...

Đang triển khai  
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Cải tạo sân vận động (gồm cả mua sắm, lắp đặt 201 ghế ngồi)

Thời gian thực hiện họp đồng: 140 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Đang triển khai  
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị dí tích lịch sử Quốc gia đặc biệt những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1).

Thời gian thực hiện dự án: 2017-2021.

Đang triển khai  
Tu bổ, tôn tạo chùa: Thổ Hà

 

Dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Nguồn vốn dự kiến từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

 

Đang triển khai  
Đường và hạ tầng ngoài chùa Bổ Đà

 

Mục tiêu: Xây dựng đường dẫn vào Chùa, xây dựng hạ tầng phụ trợ khác

Bãi đỗ xe, khu tổ chức sự kiện, Nhà quản lý và tôn tạo cảnh quan tổng thể.

Nguồn vốn dự kiến: Vốn hạ tầng du lịch thuộc ng...

Đang triển khai  
;?>