• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5420229
  • Số người đang xem: 32
  • Trong ngày: 215
  • Trong tuần: 22385
  • Trong tháng: 1587986
  • Trong năm: 5068006
Trang chủ

Phụ lục danh mục TTHC – Lĩnh vực Gia đình

( 00:23 | 17/12/2010 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Các danh mục lĩnh vực về Gia đình

 

 

GIA ĐÌNH

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

 

Tải về

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

Tải về

3

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

 

Tải về

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

 

Tải về

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

 

Tải về

6

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

Tải về

7

cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Tải về

8

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

Tải về

9

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

-

Tải về

10

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Tải về

11

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

 

Tải về

12

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

 

Tải về

     

 

;?>