• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4531573
  • Số người đang xem: 42
  • Trong ngày: 1438
  • Trong tuần: 17770
  • Trong tháng: 699330
  • Trong năm: 4179350
Trang chủ

Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình

( 23:23 | 27/04/2009 ) Bản để inGửi bài này qua Email
     Luật Phòng chống bạo lực gia đình được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII kỳ họp thứ hai thông qua ngày 21/11/2007. Thực hiện chỉ thị số 16/CP-TT ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình, UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

;?>