• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5066118
  • Số người đang xem: 22
  • Trong ngày: 2988
  • Trong tuần: 20624
  • Trong tháng: 1233875
  • Trong năm: 4713895
Trang chủ

Nghệ thuật trang trí lăng đá họ Ngọ

( 02:42 | 28/04/2009 ) Bản để inGửi bài này qua Email

            Xứ Bắc- Kinh Bắc- Bắc Giang vốn là vùng đất có nhiều lăng tẩm của quan lại cao cấp thời Lê Trung Hưng. Qua điều tra, khảo sát, nghiên cứu hệ thống lăng đá trên địa bàn toàn tỉnh, các nhà nghiên cứu đã thống kê phân loại được 46 đơn vị di tích lăng mộ được xây dựng vào hai thế kỷ 17 - 18. Đây thực sự là những tài sản văn hoá vô cùng quý giá, cần được bảo vệ và phát huy giá trị đáp ứng nhu cầu về văn hoá ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới (Luật di sản văn hoá năm 2001).

;?>