• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4531733
  • Số người đang xem: 28
  • Trong ngày: 1598
  • Trong tuần: 17930
  • Trong tháng: 699490
  • Trong năm: 4179510
Trang chủ

Giới thiệu cuốn sách: Lịch sử Hà Bắc

( 19:21 | 20/07/2011 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Bùi Thị Huế

Tài liệu “Lịch sử Hà Bắc” là một công trình khoa học được biên soạn nhằm tổng kết những bài học lịch sử của sự nghiệp dựng nước và giữ nước, để giáo dục truyền thống đoàn kết đấu tranh anh hùng, bất khuất, tinh thần lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, phong cách lao động, học tập và chiến đấu cao đẹp của nhân dân Hà Bắc qua các thế hệ. Trên cơ sở đó tăng cường giáo dục lòng yêu nước, tinh thần làm chủ tập thể, nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa đế quốc vô sản trong sáng, đấu tranh xóa bỏ những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội, những tàn dư của tư tưởng phong kiến, tư sản và chủ nghĩa thực dân mới. Cuốn sách do Hội đồng Lịch sử tỉnh Hà Bắc xuất bản năm 1986 dày 248 trang, khổ 19x 27 cm, gồm 5 chương:

Chương mở đầu: Hà Bắc - vùng đất và con người

Chương I: Hà Bắc trong thời đại bắt đầu dựng nước và giữ nước

Chương II: Hà Bắc trong thời kỳ đấu tranh lâu dài giành lại độc lập dân tộc (từ thế kỷ I đến thế kỷ X)

Chương III: Hà Bắc thời kỳ Đại Việt (thế kỷ X- XIX)

Chương IV: Hà Bắc trong sự nghiệp chống thực dân Pháp xâm lược giành độc lập tự do 

Hà Bắc là xứ sở của bộ lạc Rồng vùng vẫy trên dòng sông Cầu, từ Đu Đuổm tới Lục Đầu Giang, xứ sở của bộ lạc Dâu cần cù trên đôi bờ sông Đuống, từ chân núi Phật Tích đến chân núi Thiên Thai…trong thời đại các vua Hùng bắt đầu mở nước và các vua Thục đánh Tần, đuổi Triệu…

Trong thời kỳ đầu ngàn năm Bắc thuộc và đấu tranh chống Bắc thuộc, nơi đây đã từng là trung tâm chính trị của xứ giao Chỉ, với các châu thành, quận trị Luy Lâu, Long Biên… đồng thời là những đô thị cổ, giao lưu kinh tế, văn hóa với Trung Hoa Thiên Trúc và thế giới hải đảo vùng biển Đông biển Nam sóng gió

Với thời đại phục hồi dân tộc và phục hưng văn hóa, bắt đầu từ thế kỷ X, xứ Bắc của những ngôi chùa cổ là quê hương của nhà Lý nức tiếng văn minh, của trạng nguyên khai hoa Lê Văn Thịnh, là Bắc Giang, Kinh Bắc, một trong những đạo, lộ, trấn trọng yếu của nước Đại Việt, miền phên giậu vững chãi phía bắc của kinh thành Thăng Long - Đông Đô- Đông Kinh của cả nước.

Thời thực dân Pháp xâm lược và thống trị, xứ Bắc đã nổi lên những con người đầy khí tiết yêu nước như Nguyễn Cao, Hoàng Văn Hòe và rực sáng nhất là người Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám nơi núi rừng Yên Thế còn lưu mãi trong sử sách của Việt Nam. Và Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ những con người tiêu biểu của Hà Bắc, của Việt Nam đã kết hợp truyền thống anh hùng của quê hương, của dân tộc với chủ nghĩa Mác- Lênin, đặt những viên gạch đầu tiên của cách mạng vô sản trên quê hương Hà Bắc. Những địa danh Đồng Kỵ, Đình Bảng, Liễu Khê… đã là những tụ điểm sáng chói của cả một thời kỳ Hà Bắc theo Đảng làm cách mạng, đánh Pháp đuổi Nhật.

Nhưng từ cốt lõi các bộ lạc Rồng Dâu Việt cổ, từ cội nguồn cháu con các thủ lĩnh Kinh Dương Lộc Tục, Lạc Long Sùng Lãm, trải ngàn năm tụ tán thăng trầm, lịch sử đã hun đúc nên cá tính xứ Bắc, hun đúc nên con người Hà Bắc, trong cái chung của một Việt Nam văn hiến và anh hùng, có cái riêng của một xứ Bắc phong nhã và thượng võ.

Để tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử Hà Bắc, xin trân trọng mời các bạn tìm đọc cuốn sách hiện đang có tại Kho Địa chí, Thư viện tỉnh Bắc Giang với ký hiệu AP. 000996

;?>