• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4832014
  • Số người đang xem: 25
  • Trong ngày: 1117
  • Trong tuần: 26267
  • Trong tháng: 999771
  • Trong năm: 4479791
Trang chủ

Bắc Giang những ngày cách mạng Tháng 8 năm 1945

( 02:51 | 24/08/2011 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Năm 1945, cục diện cuộc chiến tranh trên thế giới và phong trào cách mạng ở Việt Nam có nhiều thay đổi quan trọng, ở Việt Nam mâu thuẫn Nhật - Pháp ngày càng lên cao. Trước tình hình quân đồng minh sớm muộn gì cũng vào giải giáp ở Đông Dương, phát xít Nhật càng xúc tiến âm mưu tiêu diệt thực dân Pháp để trừ mối lo về sau. Đêm ngày 3 tháng 9 năm 1945 phát xít Nhật làm cuộc đảo chính lật đổ chính quyền thực dân Pháp, độc chiếm Đông Dương.

Ngay trong đêm Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã mở cuộc họp Hội nghị mở rộng nhận định tình hình cách mạng và đề ra chủ trương mới. Ngày 12 tháng3 năm 1945 Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, trong đó nêu rõ kẻ thù chính lúc này là phát xít Nhật và phát động “Cao trào kháng Nhật cứu nước” sâu rộng trong toàn quốc.

Trong tình hình thế giới có nhiều chuyển biến quan trọng. Lực lượng cách mạng của nước ta nói chung và của tỉnh Bắc Giang nói riêng đã lớn mạnh đang chờ đợi chủ trương mới của Đảng. Tối ngày 12 tháng 3 năm 1945, đồng chí Lê Thanh Nghị - đặc phái viên của Trung ương và đồng chí Nguyễn Trọng Tỉnh - Trưởng ban cán sự Đảng tỉnh, Trưởng Ban công tác đội của An toàn khu II về tới Xuân Biều  - Hiệp Hoà. Thấy cơ sở cách mạng và thời cơ đã chín muồi, các đồng chí đã quyết định phát động nhân dân Xuân Biều nổi dậy lật đổ chính quyền cũ, thành lập chính quyền cách mạng, mở đầu cuộc khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa toàn tỉnh. Đây là thắng lợi đầu tiên trên phạm vi toàn quốc theo đúng tinh thần Chỉ thị: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng.

Trong hai ngày 16 và 17 tháng 3 năm 1945, Ban cán sự tỉnh Bắc Giang mở Hội nghị tại làng Đồng Điều - Yên Thế quyết định phát động cao trào kháng Nhật cứu nước trong toàn tỉnh. Có Chỉ thị của Trung ương dẫn đường, lại được tăng cường cán bộ, cao trào kháng Nhật cứu nước lên mạnh như triều dâng, thác đổ trên các địa phương trong tỉnh. Nhiều nơi chính quyền địch đã rệu rã thực sự, uỷ ban dân tộc giải phóng được thành lập.

Tối ngày 1 tháng 6 năm 1945, lực lượng tự vệ tổng Hoàng Vân do đồng chí Nguyễn Trọng Tỉnh chỉ huy tiến vào giải phóng huyện lỵ.

Tại Việt Yên, trước khí thế phong trào cách mạng lên cao quân địch hoang mang dao động, lực lượng tự vệ đã nổi dậy tước vũ khí của binh lính địch. Ngày 26 tháng 8 năm 1945, Uỷ ban dân tộc giải phóng huyện Việt Yên được thành lập.

Tại Yên Thế, đêm 16 rạng ngày 17 tháng 7 năm 1945, lực lượng tự vệ và quần chúng cách mạng đánh chiếm huyện đường. Đêm 17 tháng 7 năm 1945, tự vệ Yên Thế đánh đồn binh Bố Hạ, bắt sống Chánh Triệu và thu 20 khẩu súng. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở phủ Yên Thế đã giành thắng lợi hoàn toàn.

Tại Lục Ngạn, đến giữa năm 1945, cơ sở cách mạng và lực lượng vũ trang đã phát triển mạnh. Thấy điều kiện klhởi nghĩa đã chín muồi, sáng 18/7/1945 cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại huyện lỵ đã thành công. Ngày 20/7/1945 Uỷ ban dân tộc giải phóng phủ ra mắt nhân dân.

Tại Yên Dũng, ngày 20 tháng 7 năm 1945, tự vệ Song Khê do đồng chí Ninh Văn Phan chỉ huy phối hợp với tự vệ An Tràng, Đào Tràng và một số địa phương khác tiến đánh đồn Đức La thu 7 khẩu súng, phá kho thóc chia cho nhân dân. Ngay trong đêm hôm ấy, tự vệ Song Khê phối hợp với tự vệ Cảnh Thuỵ bao vây, giải phóng huyện lỵ. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trên đất Yên Dũng giành thắng lợi.

Ngày 14 tháng 8 năm 1945, phát xít Nhật hạ vũ khí đầu hàng Đồng minh vô điều kiện. Chính phủ phát xít hoàn toàn sụp đổ. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào - Tuyên Quang đã ra chủ trương lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa.

Ở Bắc Giang, đêm ngày 17 tháng 8 năm 1945 đồng chí Hồ Công Dự đã nhanh chóng triệu tập một cuộc họp cán bộ chủ chốt hai huyện Việt Yên và Yên Dũng tại đình Song Khê và quyết định khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn tỉnh. Và chỉ trong buổi sáng ngày 18 tháng 8 năm 1945 cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tỉnh Bắc Giang toàn thắng. Ngày 21 tháng 8 năm 1945 tại Sân vận động Phủ Lạng Thương, Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Bắc Giang do đồng chí Nguyễn Thanh Bình làm Chủ tịch đã ra mắt nhân dân.

Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Bắc Giang thắng lợi đã đập tan ách thống trị thực dân gần một trăm năm, chế độ phong kiến hàng ngàn năm, góp phần cùng nhân dân trong cả nước lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa cách mạng nước ta bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.

Khuê Văn

;?>