• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5058952
  • Số người đang xem: 26
  • Trong ngày: 4182
  • Trong tuần: 13458
  • Trong tháng: 1226709
  • Trong năm: 4706729
Trang chủ

Vai trò, ý nghĩa lịch sử của phong trào Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913)

( 09:17 | 08/05/2009 ) Bản để inGửi bài này qua Email

           Cuộc khởi nghĩa Yên Thế do người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám lãnh đạo nổ ra vào ngày 16/3/1884 và kết thúc vào năm 1913. Ngót 30 năm ấy, nghĩa quân Yên Thế đã kiên cường chống lại quân đội của Thực dân Pháp xâm lược và bọn Phong kiến tay sai, khiến cho chúng vô cùng khiếp đảm. Những chiến công của khởi nghĩa Yên Thế ở Luộc Hạ, Cao Thượng, Hố Chuối, Đồn Hom, Khâm Nghè... đã viết lên những trang sử vẻ vang trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Trong suốt quá trình ra đời và phát triển của phong trào đã kiên cường chiến đấu với mục đích đánh đuổi quân xâm lược và bọn phong kiến tay sai nhằm giành lại chủ quyền độc lập và cũng là để gìn giữ bản sắc nền văn hóa dân tộc.

            Cuộc khởi nghĩa Yên Thế tuy không thành công, nhưng tình thần của cuộc khởi nghĩa muồn đời bất diệt. Đảng Cộng Sản Việt Nam rất coi trọng tình thần cuộc khởi nghĩa đối với sự ra đời của Đảng. Vì thế khi cuộc khởi nghĩa Yên Thế cùng với phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã trở thành một trong 3 yếu tố cho sự ra đời Đảng Cộng Sản Việt Nam.

            Tiến trình phát triển của cuộc khởi nghĩa với các nội dung, diễn biến của nó đã trở thành những bài học giáo dục truyền thống yêu nước đối với các thế hệ không chỉ hôm nay và cả mai sau. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế đã đem lại lòng tự hào dân tộc vô cùng sâu sắc, góp phần động viên tích cực quần chúng nhân dân tham gia đóng góp vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng và Nhà nước đề ra.

            Trong quá trình diễn ra cuộc khởi nghĩa, Hoàng Hoa Thám vị thủ lĩnh của nghĩa quân xuất hiện như một ngôi sao sáng giữa trời sao – Ông thực sự là vị thủ lĩnh tài ba lãnh đạo nghĩa quân giành hết thắng lợi này tới thắng lợi khác, buộc thực dân Pháp và bọn tay sai phong kiến phải nhân nhượng để cho ông xây dựng khu căn cứ Phồn Xương trở thành một căn cứ thanh bình như nhận xét của nhà yêu nước Phan Bội Châu.

            Lòng yêu quê hương đất nước; tinh thần quyết tâm đánh Pháp đến cùng của Hoàng Hoa Thám đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao. Đối với Hoàng Hoa Thám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tôn vinh ông là vị anh hùng dân tộc, tận trung tận hiếu với non sông đất Việt.

            Trải 125 năm qua, phong trào khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo vẫn được các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu; Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để học tập và ứng dụng vào trong thực tiễn cách mạng. Chính vì vai trò ý nghĩa to lớn của phong trào khởi nghĩa Yên Thế đối với các thế hệ hôm nay, mai sau nên Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương bảo tồn và khai thác các giá trị của Di sản văn hóa của phong trào khởi nghĩa Yên Thế để các giá trị ấy thực sự có ích trong đời sống hơn nữa.

Trần Văn Lạng

 

;?>