• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3592898
  • Số người đang xem: 39
  • Trong ngày: 4016
  • Trong tuần: 4016
  • Trong tháng: 297382
  • Trong năm: 3240675
Trang chủ

Xây dựng phát triển Câu lạc bộ TDTT cơ sở trong cơ chế thị trường ở Bắc Giang

( 10:35 | 08/05/2009 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày nay, thể dục thể thao (TDTT) là một bộ phận không thể thiếu của đời sống xã hội, là động lực thúc đẩy, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội đất nước, là phương tiện hữu hiệu để giao lưu quốc tế, mục tiêu của phát triển TDTT là phục vụ con người để góp phần nâng cao sức khoẻ, bồi dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh cho mọi đối tượng, trước hết là lớp trẻ.

Hoạt động TDTT gắn liền và bám sâu vào tất cả lĩnh vực hoạt động khác của xã hội như: Chính trị, kinh tế, văn hoá và giáo dục... cho nên chúng ta coi TDTT là một hoạt động xã hội. Xã hội hoá TDTT là quá trình chuyển những hoạt động TDTT riêng lẻ thành hoạt động tập thể và hoạt động xã hội rộng lớn, là quá trình xây dựng phát triển, tổ chức hoạt động TDTT với tư cách là một thiết chế xã hội đều có những đặc trưng nhằm thoả mãn nhu cầu xã hội, đặc thù, thiết chế TDTT đáp ứng nhu cầu cơ bản là giúp con người vui chơi, giải lao, giải trí và rèn luyện sức khoẻ bản thân. Như vậy xã hội hoá TDTT là một hoạt động của mọi người, mọi nhà, mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nó phải được tổ chức có hệ thống, có chiến lược phát triển, tạo dựng các môi trường, các điều kiện, các chế độ chính sách nhằm thúc đẩy nhanh sự chuyển động của nó với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Ngành TDTT trước đây, nay là ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có nhiều cuộc hội thảo về vấn đề xây dựng một thiết chế TDTT cơ sở, một tổ chức xã hội quy tụ được các ngành, các đoàn thể và quần chúng nhân dân, tích cực chủ động, tự giác tham gia để phát huy năng lực sở trường của cá nhân.

Trong quá trình quản lý chỉ đạo phát triển phong trào TDTT cơ sở ở Bắc Giang, trong cơ chế thị trường hiện nay, chúng tôi nhận thấy mô hình thích ứng nhất là câu lạc bộ TDTT. Xong vấn đề xây dựng câu lạc bộ TDTT là một vấn đề mới chưa có một công trình khoa học, nghiên cứu sâu nhằm giải quết vấn đề xây dựng phát triển câu lạc bộ TDTT  cơ sở một cách cụ thể.

Từ thực trạng nói trên đặt ra một yêu cầu cấp bách, cần sớm thống nhất, ổn định hệ thống thiết chế TDTT phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của cơ sở.

Nghiên cứu một số vấn đề về kinh tế – xã hội nhằm xác định các giải pháp xây dựng, phát triển câu lạc bộ TDTT cơ sở ở Bắc Giang. Qua đó chứng minh và khẳng định xã hội hoá TDTT là một chủ trương hoàn toàn đúng. Những giải pháp đó là:

1. Nhóm giải pháp về kinh tế – xã hội: Trong điều kiện vấn đề xã hội hoá mới bắt đầu xây dựng câu lạc bộ TDTT cơ sở còn non yếu thì giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý các cấp uỷ đảng, chính quyền và ngành là tiền đề, là điều kiện quan trọng đầu tiên để định hướng cho sự nghiệp TDTT.

2. Nhóm giả pháp tổ chức, quản lý TDTT có vị trí, vai trò cơ bản quyết định trực tiếp cho việc tổ chức, quản lý và phát triển sự nghiệp TDTT, tạo môi trường thuận lợi, cầu nối cho cá nhân, gia đình, xã hội.

3. Nhóm giải pháp chuyên môn TDTT. Đây là giải pháp cần và đủ để xây dựng và phát triển sự nghiệp TDTT.

Vận dụng các nhóm giải pháp trên nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết, đẩy mạnh phong trào TDTT ở cơ sở.

Tóm lại:

- Phát triển mô hình câu lạc bộ TDTT cơ sở là một giả pháp, một điểm tựa vững chắc cho phong trào TDTT phát triển, câu lạc bộ TDTT có nội dung hoạt động gần gũi với quần chúng, thu hút, tạo môi trường, cơ sở vật chất và các điều kiện thuận lợi cho gia đình, cá nhân nâng cao trách nhiệm trước cộng đồng.

- Xây dựng câu lạc bộ TDTT ở cơ sở là nhân tố tích cực phát huy tính xã hội hoá TDTT trong xã hội. Xã hội hoá TDTT chính là nâng cao sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đặt cho Nhà nước trách nhiệm tăng cường quản lý TDTT, tăng cường đầu tư giữ vai trò chủ đạo trong mọi tổ chức hoạt động TDTT của xã hội, của nhân dân.

- Câu lạc bộ TDTT cơ sở hình thành, sẽ củng cố hệ thống tổ chức bộ máy của ngành và thực hiện sự phối hợp liên ngành, đoàn thể, nhân dân... tạo sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Hoàng Lân

 

;?>