• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5070472
  • Số người đang xem: 10
  • Trong ngày: 3080
  • Trong tuần: 24978
  • Trong tháng: 1238229
  • Trong năm: 4718249
Trang chủ

Tăng các đơn vị đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2009

( 11:06 | 08/05/2009 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Ngay từ đầu năm 2009, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố hướng dẫn cơ sở đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2009, kèm theo các biện pháp để thực hiện.

 Đến nay, số đơn vị đăng ký đạt các danh hiệu văn hóa toàn tỉnh là 317.159/379.469 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm 83,57%), 1.966/2.455 đơn vị đạt làng, tổ dân phố văn hóa cấp huyện (chiếm 80%), 525 đơn vị đạt làng, tổ dân phố văn hóa cấp tỉnh (chiếm 21,3%), 27/230 đơn vị đạt xã văn hóa (chiếm 11,7%), 1.627/1.817 đơn vị đạt cơ quan văn hóa cấp huyện (chiếm 89,5%), 531 đơn vị đạt cơ quan văn hóa cấp tỉnh (chiếm 29,2%). Căn cứ giao chỉ tiêu của UBND tỉnh, đăng ký của các huyện, thành phố, Ban chỉ đạo tỉnh đã giao chỉ tiêu thực hiện cho các địa phương để các huyện, thành phố đề ra các biện pháp có hiệu quả phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh ở cơ sở và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quang Vũ

 

;?>