• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5409835
  • Số người đang xem: 13
  • Trong ngày: 3461
  • Trong tuần: 11991
  • Trong tháng: 1577592
  • Trong năm: 5057612
Trang chủ

Xây dựng đời sống văn hóa trong Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh

( 00:09 | 11/05/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Trong  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nội dung  luôn được  BCĐ phong trào tỉnh quan tâm đó là những giải pháp để đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc xây dựng đời sống văn hóa trong các doanh nghiệp ở các khu công nhiệp của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân và người lao động. Là một thành viên mới của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện phong trào, đem đến một sức sống mới trong khối doanh nghiệp của tỉnh ta.

Ông Nguyễn Xuân Vượng, Bí Thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Nhận thức rõ việc xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa” là nội dung quan trọng trong Khối doanh nghiệp, bởi phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, thực hiện công bằng và đảm bảo an sinh xã hội; nhằm phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa là mục tiêu và động lực phát triển. Năm 2011, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo, bám sát các mục tiêu, nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, xây dựng nền nếp các hoạt động văn hóa trong doanh nghiệp. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao trong doanh nghiệp có bước chuyển biến mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong doanh nghiệp, nhiều đơn vị đã coi trọng việc xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Năm 2011, đã có 42/60 cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; 42/60 cơ quan, doanh nghiệp được công nhận cơ quan văn hóa, trong đó có 39 đơn vị đạt cơ quan văn hoá cấp huyện, 03 đơn vị đạt cơ quan văn hoá cấp tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong doanh nghiệp, chú trọng 5 nội dung trọng tâm của phong trào, tạo sự chuyển biến mới trong khối doanh nghiệp. Chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, coi đây là nhiệm vụ bao trùm, trọng tâm hàng đầu để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp văn hóa, phát triển bền vững; tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong doanh nghiệp và địa phương. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng Đề án số 01 - ĐA/ĐU ngày 01/7/2011 về Thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tham gia xây dựng Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ban hành Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2011 và Kết luận về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Ban hành Chương trình số 20- CTr/ĐU ngày 01/7/2011, về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong tình hình mới, gắn với giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng tác phong công nghiệp cho CNLĐ và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hoá”, triển khai tới 100% các chi, đảng bộ cơ sở.  Tập trung chỉ đạo 60/60 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức phát động phong trào TDĐKXDĐSVH và đăng ký danh hiệu cơ quan văn hoá, đồng thời gắn việc thực hiện phong trào với nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Ban hành Hướng dẫn về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, mừng nhà mới, đón nhận các danh hiệu đối với cán bộ, đảng viên và đơn vị thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của phong trào TDĐKXDĐSVH trên Trang thông tin điện tử (Website) của Đảng bộ Khối, vận động các doanh nghiệp trong Đảng bộ khối tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tập trung tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của Đảng bộ, sau một năm đã có trên 45.000 lượt người truy cập. Đồng thời Đảng ủy Khối đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa  và Thông tin của thành phố Bắc Giang theo dõi việc đăng ký, kiểm tra, thẩm định, xét duyệt cơ quan, doanh nghiệp văn hóa, do vậy việc đăng ký và số lượng, chất lượng cơ quan văn hóa trong Khối doanh nghiệp có chuyển biến tích cực đem lại hiệu quả thiết thực.

Trước những khó khăn do khủng hoảng kinh tế thế giới và trong nước... đã tác động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ cơ sở, phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức đảng, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tìm các giải pháp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Do có sự chỉ đạo cụ thể, thiết thực, nên phong trào TDĐKXDĐSVH đã đạt được những kết quả, chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực: Doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối năm 2011 ước đạt gần 14.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 300 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định và từng bước tăng thu nhập cho hơn 24.000 người lao động . Theo báo cáo của các cơ sở, hầu hết các chi, đảng bộ trong Khối đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra. Nhiều doanh nghiệp không những bảo toàn được vốn mà còn đầu tư mở rộng ngành nghề kinh doanh; một số doanh nghiệp đã điều chỉnh lợi nhuận hợp lý, tạo việc làm mới cho gần 4.000 lao động, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, các doanh nghiệp trong khối đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện và Quỹ người nghèo trên 7 tỷ đồng, trong dịp tết nguyên đán Tân Mão riêng tặng quà tết cho người nghèo trên 2 tỷ đồng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng giấy chứng nhận “Tấm lòng vàng” cho 15 cơ  sở đảng có thành tích xuất sắc. Nhân dịp đón xuân Nhâm Thìn 2012, Đảng ủy phát động tháng hành động “Doanh nghiệp vì cộng đồng” trên 50 doanh nghiệp hưởng ứng, tham gia ủng hộ trên 2 tỷ đồng, chú trọng ủng hộ các đối tượng hộ nghèo thuộc các xã, đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, xã đặc biệt khó khăn và xã xây dựng điểm nông thôn mới… đã tạo được tình cảm, phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa ứng xử giữa doanh nghiệp với cộng đồng.

Đảng ủy đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Xây dựng 3 chương trình trọng điểm về công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Thường xuyên chăm lo đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong doanh nghiệp. Chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, mừng nhà mới, đón nhận các danh hiệu đối với cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện thí điểm chương trình nông thôn mới, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đảng ủy đã chỉ đạo nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong năm như chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Khối tổ chức thi ca múa nhạc, giải thể thao truyền thống, diễn đàn “Nghe doanh nhân nói, bàn cùng doanh nghiệp làm”… đã thu hút được đông đảo công nhân, lao động tham gia, tạo sự chuyển biến mới trong đời sống văn hóa trong doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp trong khối không những đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động mà còn quan tâm tới đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao…Có doanh nghiệp trong năm đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thể thao hàng trăm triệu đồng. Vấn đề xây dựng môi trường văn hóa, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong doanh nghiệp luôn được quan tâm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phương châm “2 giảm, 3 tăng”: Giảm hội họp, giảm văn bản, tăng cường đi cơ sở ; tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể đảm bảo chuyên nghiệp và tăng cường việc kiểm tra, giám sát. Tổ chức 32 lớp học với hơn 2000 đảng viên, cán bộ tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, thường xuyên chăm lo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Chăm lo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, tổ chức các lớp bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp đảng và đảng viên mới, đã kết nạp 135 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 135% kế hoạch năm. Nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, tạo được sự đoàn kết, đồng thuận trong doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Phát huy kết quả đạt được năm 2011, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, triển khai đồng bộ các nội dung của phong trào theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu, có tác dụng thiết thực; gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh, quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung giải quyết các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch đã đề ra. Tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển hình trong việc xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hoá, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên chức và người lao động.

Nguyễn Đắc Hồng

;?>