• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5082226
  • Số người đang xem: 17
  • Trong ngày: 963
  • Trong tuần: 5489
  • Trong tháng: 1249983
  • Trong năm: 4730003
Trang chủ

Tu bổ, tôn tạo đình Phương Lạn

( 14:02 | 22/06/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Mục tiêu: Tu bổ Đại đình, hậu cung, xây tả vu, hữ vu, tôn tạo cảnh quan tổng thể.

Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa

 

Lĩnh vực chuyên môn: 
Xây dựng
Loại dự án: 
DA nhóm C
Loại hình tài trợ: 
DA ĐT bằng nguồn vốn ngân sách NN.
Thời gian thực hiện
Bắt đầu: 
01/06/2012
Kết thúc: 
04/09/2013
Tình trạng dự án: 
Hoàn thành
;?>