• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4491128
  • Số người đang xem: 23
  • Trong ngày: 5788
  • Trong tuần: 22420
  • Trong tháng: 658885
  • Trong năm: 4138905
Trang chủ

Số: 32/2009/QH12

( 15:10 | 25/06/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10.

Năm: 
2009
Ngày ký: 
18/06/2009
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
;?>