• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3568730
  • Số người đang xem: 18
  • Trong ngày: 3862
  • Trong tuần: 15907
  • Trong tháng: 273214
  • Trong năm: 3216507
Trang chủ

Tu bổ, tôn tạo đình Phù Lão

( 08:10 | 27/06/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Mục tiêu: Tu bổ các chi tiết, cấu kiện hư hỏng, bảo tồn các giá trị kiến trúc, văn hóa lịch sử của đình, tôn tạo cảnh quan tổng thể di tích.

Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Lĩnh vực chuyên môn: 
Xây dựng
Loại dự án: 
DA nhóm C
Loại hình tài trợ: 
DA ĐT bằng nguồn vốn ngân sách NN.
Thời gian thực hiện
Bắt đầu: 
02/09/2009
Kết thúc: 
07/09/2011
Tình trạng dự án: 
Hoàn thành
;?>