• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4846725
  • Số người đang xem: 22
  • Trong ngày: 3037
  • Trong tuần: 40978
  • Trong tháng: 1014482
  • Trong năm: 4494502
Trang chủ

Số: 253/SVHTTDL-VP

( 08:15 | 27/06/2012 )

V.v góp ý dự thảo Quy chế gửi nhận văn bản điện tử và hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của Sở  

Loại văn bản: 
123/KH-SVHTTDL
Ngày bắt đầu xin ý kiến: 
28/03/2013 - 08
Xin ý kiến đến ngày: 
10/04/2013 - 08
;?>