• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4145248
  • Số người đang xem: 26
  • Trong ngày: 4887
  • Trong tuần: 19170
  • Trong tháng: 313005
  • Trong năm: 3793025
Trang chủ

Số: 253/SVHTTDL-VP

( 08:15 | 27/06/2012 )

V.v góp ý dự thảo Quy chế gửi nhận văn bản điện tử và hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của Sở  

Loại văn bản: 
123/KH-SVHTTDL
Ngày bắt đầu xin ý kiến: 
28/03/2013 - 08
Xin ý kiến đến ngày: 
10/04/2013 - 08
;?>