• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2313480
  • Số người đang xem: 33
  • Trong ngày: 2478
  • Trong tuần: 19045
  • Trong tháng: 329338
  • Trong năm: 1961257
Trang chủ

Các phòng ban chuyên môn

( 09:08 | 27/06/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Văn phòng Sở

 

- Chánh Văn phòng: 

 ĐT:  

Email: 

 

- Phó Chánh Văn phòng: Lê Thị Thanh Thủy

 ĐT: 02043.525.500  - 0913.281.068

Email: thuyltt_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 


 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

- Trưởng phòng: Nguyễn Trọng An

ĐT: 02043.555.802 - 0972.980.468

Email: annt_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

- Phó trưởng phòng: Vũ Hồ Quang

 ĐT: 02043541036 - 0946.046.829

Email: quangvh_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Hường

 ĐT:  02043856632- 0914268987

Email: huongntm_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 


 

Phòng Tổ chức - Pháp chế

 

- Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Thủy

ĐT: 0204.33555801 - 0942917389

Email: thuynx_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

- Phó trưởng phòng:  Nguyễn Ngọc Hưng

ĐT: 02403. -  0904.245.303

Email: hungnn_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

 


 

Thanh tra Sở

 

-  Chánh Thanh tra: Trần Mai Phong

ĐT: 02043. 554472 - 0912.346.558

Email: phongtm_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

- P. Chánh Thanh tra: Trần Anh Tuấn

ĐT: 02043. 857.468 - 0982.017.267

Email: tuanta_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

- P. Chánh Thanh tra: Thân Văn Hiếu

ĐT: 02043. 555.600 - 0912.650.255

Email: hieutv_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 


 

Phòng Quản lý Văn hoá

 

- Trưởng phòng:  Nguyễn Quách Hải

ĐT:  02043.856313- 0913023599

Email: hainq_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

Phó trưởng phòng: Lê Thị Hoa

 ĐT: 02043.555.752 - 01636429654

Email: hoalt_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Phòng Quản lý Di sản Văn hóa

 

- Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Phương

ĐT: 02043. 563.999 - 0982.259.276

Email: phuongnh_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn

 

- Phó Trưởng phòng: Hoàng Liên Sơn

ĐT: 02043.562999 - 0982883539

Email: sonhl_svhttdl@bacgiang.gov.vn


 

Phòng Quản lý Thể dục Thể thao

 

- Trưởng phòng:  Nguyễn Văn Oánh

ĐT: 02043.554.470 - 0917.324.969

Email: oanhnv_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

- Phó trưởng phòng:  Nguyễn Mạnh Tuấn

ĐT:  02043. 523.288 0915582777

Email: tuannm_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 


 

Phòng Quản lý Du lịch

 

- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Ngọc

ĐT: 02043.525.155 - 0912.562.289

Email: ngocnv_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Trường Sinh

ĐT: 02043.3525665 - 0969838866

Email: sinhnt_svhttdl@bacgiang.gov.vn


 

Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

 

- Trưởng phòng:  Hà Ngọc Luyện

  ĐT: 02043.856.642-  0982.836.772

Email: luyenhn_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

- Phó trưởng phòng: Tạ Thu Hương

 ĐT: 02043.554.961 - 0982541697

Email: huongtt_svhttdl@bacgiang.gov.vn

 

 

Các tin khác

 
;?>