• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5074198
  • Số người đang xem: 16
  • Trong ngày: 1858
  • Trong tuần: 28704
  • Trong tháng: 1241955
  • Trong năm: 4721975
Trang chủ

43_2006_NDCP

( 14:21 | 03/07/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Quy định về quyền tự chủ về biên chế và tài chính với đơn vị sự nghiệp công lập

Năm: 
2006
Ngày ký: 
25/04/2006
Ngày HL: 
25/04/2006
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Files gắn: 
;?>