• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5074110
  • Số người đang xem: 21
  • Trong ngày: 1770
  • Trong tuần: 28616
  • Trong tháng: 1241867
  • Trong năm: 4721887
Trang chủ

Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND

( 14:36 | 03/07/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang

Năm: 
2010
Ngày ký: 
10/12/2010
Ngày HL: 
10/12/2010
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Files gắn: 
;?>