• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5071018
  • Số người đang xem: 16
  • Trong ngày: 3626
  • Trong tuần: 25524
  • Trong tháng: 1238775
  • Trong năm: 4718795
Trang chủ

Quyết định Số: 170/2006/QĐ-TTg

( 14:45 | 03/07/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Năm: 
2006
Ngày ký: 
18/07/2006
Ngày HL: 
18/07/2006
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
;?>