• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5074106
  • Số người đang xem: 19
  • Trong ngày: 1766
  • Trong tuần: 28612
  • Trong tháng: 1241863
  • Trong năm: 4721883
Trang chủ

Thông tư Số: 94/2006/TT-BTC

( 14:48 | 03/07/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Hướng dẫn thực hiệnQuyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Năm: 
2006
Ngày ký: 
29/10/2006
Ngày HL: 
29/10/2006
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Files gắn: 
;?>