• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5074306
  • Số người đang xem: 14
  • Trong ngày: 1966
  • Trong tuần: 28812
  • Trong tháng: 1242063
  • Trong năm: 4722083
Trang chủ

Thông tư Số: 131/2007/TT-BTC

( 14:54 | 03/07/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

Năm: 
2007
Ngày ký: 
05/11/2007
Ngày HL: 
05/11/2007
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Files gắn: 
;?>