• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4490778
  • Số người đang xem: 23
  • Trong ngày: 5438
  • Trong tuần: 22070
  • Trong tháng: 658535
  • Trong năm: 4138555
Trang chủ

Quyết đinh số 54/2010/QĐ-UBND

( 15:00 | 03/07/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Năm: 
2010
Ngày ký: 
20/05/2010
Ngày HL: 
20/05/2010
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Files gắn: 
;?>