• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4513428
  • Số người đang xem: 15
  • Trong ngày: 4682
  • Trong tuần: 44720
  • Trong tháng: 681185
  • Trong năm: 4161205
Trang chủ

Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg

( 15:25 | 03/07/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Về chế độ bồ dưỡng cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa - thông tin

Năm: 
2006
Ngày ký: 
09/06/2006
Ngày HL: 
09/06/2006
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Files gắn: 
;?>