• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5082127
  • Số người đang xem: 13
  • Trong ngày: 864
  • Trong tuần: 5390
  • Trong tháng: 1249884
  • Trong năm: 4729904
Trang chủ

Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND

( 15:59 | 03/07/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Ban hành quy định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Năm: 
2012
Ngày ký: 
12/03/2012
Ngày HL: 
12/03/2012
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Files gắn: 
;?>