• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5082141
  • Số người đang xem: 10
  • Trong ngày: 878
  • Trong tuần: 5404
  • Trong tháng: 1249898
  • Trong năm: 4729918
Trang chủ

Thông tư Số: 141/2011/TT-BTC

( 07:36 | 04/07/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

 

Năm: 
2011
Ngày ký: 
20/10/2011
Ngày HL: 
20/10/2011
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Files gắn: 
;?>