• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5082271
  • Số người đang xem: 18
  • Trong ngày: 1008
  • Trong tuần: 5534
  • Trong tháng: 1250028
  • Trong năm: 4730048
Trang chủ

Cải tạo Nâng cấp và nội thất Nhà Bảo Tàng tỉnh Bắc Giang

( 09:24 | 06/07/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Mục tiêu: Sửa chữa nâng cấp và hệ thống hóa công tác trưng bày thwo các chuyên đề.

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Lĩnh vực chuyên môn: 
Xây dựng
Loại dự án: 
DA nhóm C
Loại hình tài trợ: 
DA ĐT bằng nguồn vốn ngân sách NN.
Thời gian thực hiện
Bắt đầu: 
05/05/2010
Kết thúc: 
06/06/2012
Tình trạng dự án: 
Hoàn thành
;?>